Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Τεχνική Προδιαγραφή Μετασχηματιστών Μέτρησης Μέσης Τάσης

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση, μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλια τους, έως τις 13.12.2021 στη Διεύθυνση Δικτύου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλες τις παρακάτω διευθύνσεις:

p.lempesis@deddie.gr

d.Xydas@deddie.gr

k.Magkaniotis@deddie.gr

Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ-ΔΔ-362-26.10.2021 Μετασχηματιστές Μέτρησης Μέσης Τάσης