Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Φορητός πρότυπος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως τις 31.07.2020 στη Διεύθυνση Δικτύου:

Εγγράφως:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Δικτύου

Λεωφόρος Συγγρού 24,

ΤΚ.  11742 Αθήνα

Τηλ : 210-9090882

FAX : 210-9090887

Υπόψη:  κ. Κ. Μαγκανιώτη

Ή

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ E-MAIL:

k.magkaniotis@deddie.gr

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»