Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Διενέργεια παροχής πληροφοριών (RFI) για σύστημα HRMS

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 11/11/2022.

Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις αναφορικά με το RFI παρακαλώ αποστείλετε email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

m.rafailidou@deddie.gr

M.Zotou@deddie.gr

C.Maniatis@deddie.gr

Έγγραφο:

ΔΕΔΔΗΕ - Πρόσκληση παροχής πληροφοριών για σύστημα HRMS.doc