Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

«Προμήθεια μικρών καλαθοφόρων οχημάτων».

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ  NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 13:00 μ.μ. ΤΗΣ 2ης.12.2020 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Δικτύου

Συγγρού 24,

117 42 Αθήνα,

Τηλ. : 210 9090813,

FAX : 210 9235735

Υπόψη: κ. Α. Πατερώνη, Αναπληρωτή Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου

Ή

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ “ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ  ΓΡΑΜΜΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4”