Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

«Προμήθεια Διακοπτών Απομόνωσης και Μετασχηματιστών Τροφοδοσίας αυτών».

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ  NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ: 13:00 μ.μ. 03.02.2022 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Δικτύου,

Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα

Υπόψη: κ. Σ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ,

Διευθυντή Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Δικτύου

Ή

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS:

S.Stroumpoulis@deddie.gr

I.Alexandri@deddie.gr   

 A.Tzevelekos@deddie.gr  

 A.Tsaraklimanis@deddie.gr

- Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔ 273/14.1.22 «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (Δ/Α) 20 kV ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ»  

- Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔ 421/14.1.22 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (Δ/Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»