Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Ενοποιημένη Πλατφόρμα Δεδομένων για Εφαρμογές Αναλυτικής / Μεγάλων Δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλιά τους, έως και τις 03.05.2022 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλες τις παρακάτω διευθύνσεις:

C.Kontrafouris@deddie.gr

C.Malliopoulos@deddie.gr

P.Bountouvi@deddie.gr

Διακήρυξη ΔΥΠΜ – 512209

Ενοποιημένη Πλατφόρμα Δεδομένων για Εφαρμογές Αναλυτικής / Μεγάλων Δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ