Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

«Προμήθεια Ανιχνευτών Φάσεως (Συγκριτών)».

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ: 13:00 μ.μ. 09.06.2023 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Δικτύου, Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα
Υπόψη: κ. Σ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ , Διευθυντή Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Δικτύου


Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS:

S.Stroumpoulis@deddie.gr

I.Alexandri@deddie.gr

A.Gialketsi@deddie.gr

Si.Psarras@deddie.gr

 

Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-441 «Ανιχνευτής (Συγκριτής) Φάσεων χωρητικού τύπου για δίκτυα διανομής Μέσης Τάσης»