Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Προμήθεια μικρών καλαθοφόρων οχημάτων

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ  NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 13:00 μ.μ. ΤΗΣ 13ης.4.2021 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:
ΕΓΓΡΑΦΩΣ:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου
Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα,
Τηλ. : 210 9090813,
FAX : 210 9235735
Υπόψη: κ. Α. Πατερώνη, Αναπληρωτή Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου
 
Ή
 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS:

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ “ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  ΟΧΗΜΑ  ΓΡΑΜΜΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4”