Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Διενέργεια παροχής πληροφοριών (RFI) για Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 09/09/2022.

Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις αναφορικά με το RFI παρακαλώ αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.maniatis@deddie.gr

Διενέργεια παροχής πληροφοριών RFI για Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών.doc