Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Τεχνική Προδιαγραφή Συνθετικών Μονωτήρων Ανάρτησης και Στήριξης

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλια τους έως τις 14.02.2022 στη Διεύθυνση Δικτύου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλες τις παρακάτω διευθύνσεις:

S.Papathomopoulos@deddie.gr

D.Papafratzeskos@deddie.gr

K.Pipis@deddie.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-204/07.06.2021 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ