Τίτλος Έργου: OneNet

Επίσημη ιστοσελίδα: https://onenet-project.eu/

Διάρκεια Έργου: 01/09/2020-31/03/2024

Συντονιστής έργου: Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (Γερμανία)

Αριθμός εμπλεκόμενων χωρών: 13

Αριθμός εμπλεκόμενων partners: 72

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας " Horizon 2020" της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 957739.

 

Συμμετέχοντες

 

Στόχοι του έργου

Το OneNet οραματίζεται ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και επιτρέπει την απρόσκοπτη, σε πραγματικό χρόνο ενσωμάτωση των φορέων κάθε χώρας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την εξασφάλιση της πλέον επαρκούς και συνεργατικής σχέσης αγοράς-δικτύου, βελτιστοποιώντας τη συνολική διαχείριση της ενέργειας. Θεσπίζεται παράλληλα μια πλήρως αναβαθμίσιμη, θεμιτή και ελεύθερη αγορά, η οποία επιτρέπει την καθολική συμμετοχή των παρόχων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης - σε κάθε επίπεδο, από τους "μικρούς" καταναλωτές έως τους "μεγάλους" παραγωγούς.

Εξασφαλίζοντας έναν άνευ προηγουμένου αριθμού συμμετεχόντων χωρών, το OneNet δομεί μια νέα γενιά υπηρεσιών δικτύου ικανή να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας καθώς επίσης και της κατανεμημένης παραγωγής, δημιουργώντας παράλληλα δίκαιες και βιώσιμες συνθήκες για τον εκάστοτε χρήστη. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του OneNet, αναπτύσσεται μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου. Για την διασφάλιση της ορθής ανάπτυξης του έργου, δομούνται τα εξής τέσσερα clusters με τη συμμετοχή των χωρών που αναφέρονται.

  1. Βόρειο Cluster (Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία).
  2. Νότιο Cluster (Ελλάδα και Κύπρος).
  3. Δυτικό Cluster (Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία).
  4. Ανατολικό Cluster ( Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβενία).