Αναβάθμιση Υποδομής, Διασυνδεσιμότητας και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του Λιμένα Βόλου

Περίοδος υλοποίησης: 11/2022 - 12/2024

Συντονιστής έργου: Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Ιστοσελίδα έργου:

To έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για επενδύσεις σε υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No 101079562

 

Συμμετέχοντες:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ( ΟΛΒ ) – Coordinator

ΔΕΔΔΗΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ( ΕΜΠ )

PROT.A.S.I.S.- Protection Applications and Studies Industrial Services S.A.

HYDRUS Engineering SA

GATES. - Global Transport and Engineering Systems Ltd

NAMA Consulting Engineers & Planners S.A.

Rogan Associates S.A.

 

Στόχος:

Σχεδιασμός προμελετών ( FEED ) όσο αφορά τις υποδομές εντός του Λιμένα για συστήματα OPS και τον σχεδιασμό εγκατάστασης συστήματος παραγωγής κυματικής ενέργειας στον προσήνεμο κυματοθραύστη που θα κατασκευαστεί και που θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του λιμανιού και θα συμβάλει στις αυξημένες ανάγκες ενέργειας λόγω του Ο.Π.Σ.