Τίτλος έργου: OPENING THE ELECTRICITY ECOSYSTEM TO MULTIPLE ACTORS IN ORDER TO HAVE A REAL DECARBONIZATION OPPORTUNITY

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2023 – 31/12/2026

Συντονιστής έργου: ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA

Ιστοσελίδα έργου: https://cordis.europa.eu/project/id/101096333 (Η επίσημη ιστοσελίδα TBA)

 

Κοινοπραξία:

ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO

 

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

ENERGY WEB DEVHUB GMBH

HYPERTECH

UNIVERZA V LJUBLJANI

HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA

ESTABANELL Y PAHISA IMPULSA

JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH

ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION

NODES AS

KOLEKTOR SETUP, STORITVE ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA, D.O.O.

AMIBIT, ENERGETSKI SISTEMI, D.O.O.

ELEKTRO PRIMORSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD

AVANT CAR POSLOVNI INZENIRING DOO

ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE D.D.

INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA 

BLUE SUN AUTOMATION LIMITED

 

Συμμετέχοντες:

AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA

 

HIVE POWER SA

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Στόχος του έργου:

Το OPENTUNITY στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα ευέλικτο περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στα συστήματα ενέργειας, αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας τη χρήση προτύπων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρύπων, φέρνοντας τους τελικούς χρήστες των συστημάτων στο προσκήνιο. Το έργο, μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών, θα υποστηρίξει τους διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, τους καταναλωτές, καθώς και τους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία στην πλευρά των καταναλωτών, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση των λειτουργιών των δικτύων. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι διάφοροι ετερόκλητοι φορείς θα μοιράζονται πληροφορίες και δεδομένα μεταξύ τους, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain και όλων των πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο σύστημα ενέργειας, όπου τα διάφορα μέρη που σχετίζονται με αυτό θα συνεργάζονται απρόσκοπτα.

Το περιβάλλον και τα εργαλεία που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του OPENTUNITY, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν, κάτω από πραγματικές συνθήκες, σε 4 διαφορετικά πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, στην Ελλάδα, στην Σλοβενία, στην Ισπανία και στην Ελβετία.