Διαχείριση ηλεκτρικών οχημάτων για ουδετερότητα άνθρακα στην Ευρώπη

Περίοδος υλοποίησης: 01/06/2022 – 30/11/2025

Συντονισμός έργου: INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES,
INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA (Πορτογαλία)

Ιστοσελίδα έργου: https://ev4eu.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2021» υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No 101056765.

 

Συμμετέχοντες:

INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES,
INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA (Πορτογαλία) - Συντονιστής

UNIVERZA V LJUBLJANI (Σλοβενία)

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Δανία)

SMART ENERGY LAB – ASSOCIATION (Πορτογαλία)

ELEKTRO CELJE D.D. (Σλοβενία)

BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING AS (Δανία)

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ελλάδα)

CNET CENTRE FOR NEW ENERGY TECHNOLOGIES SA (Πορτογαλία)

GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE, D.O.O. (Σλοβενία)

ΔΕΗ Α.Ε. (Ελλάδα)

CIRCLE CONSULT APS (Δανία)

EDA - ELECTRICIDADE DOS ACORES SA (Πορτογαλία)

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES TURISMO E ENERGIA (Πορτογαλία)

CAMPUS BORNHOLM (Δανία)

CITROEN HELLAS (Ελλάδα)

ABB INZENIRING DOO (Σλοβενία)

 

Στόχος:

Το έργο EV4EU έχει ως σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την ομαλότερη ένταξη μεγάλων αριθμών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ), με τη χρήση έξυπνης ή/και αμφίδρομης φόρτισης (V2X), στην υφιστάμενη υποδομή συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης σημείων δημόσιας φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψιν της δυνατότητες της τεχνολογίας V2X, και νέα μοντέλα απόκρισης ζήτησης από ΗΟ, όπως συμβόλαια ευέλικτης μέγιστης ισχύος και «πράσινης» φόρτισης.

Συντονιστής του έργου είναι το Πορτογαλικό ερευνητικό ινστιτούτο INESC και συμμετέχουν εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Δανία και την Σλοβενία. Πυρήνας του έργου είναι 4 φιλόδοξοι πιλότοι σε Azores (Πορτογαλία), Bornholm (Δανία), Krško (Σλoβενία) και Μεσόγεια (Ελλάδα), όπου θα υλοποιηθούν και αξιολογηθούν από τους συμμετέχοντες του κάθε πιλοτικού διαφορετικά σενάρια λειτουργίας των ηλεκτρικών φορτιστών (στο πλαίσιο V2X) καθώς και θα αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες για την λειτουργία τους.

Ο Ελληνικός πιλότος του EV4EU  θα λάβει χώρα στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής. Πρόκειται για μία ημιαστική περιοχή την οποία διασχίζουν γραμμές μέσης τάσης (ΜΤ) και εξυπηρετεί πελάτες ΜΤ και χαμηλής τάσης (ΧΤ), μερικοί εκ των οποίων είναι τηλεμετρούμενοι.  Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα GIS στην περιοχή, το οποίο δίνει αυξημένες δυνατότητες στον Ελληνικό πιλότο. Στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθούν μετρητικά συστήματα επιτήρησης ΧΤ στους Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ από τον ΔΕΔΔΗΕ και νέοι δημόσιοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη ΔΕΗ. Επίσης, θα αναπτυχθούν, από το DTU και τον ΔΕΔΔΗΕ, αλγόριθμοι βέλτιστης διαχείρισης στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και, από τη ΔΕΗ, πλατφόρμα ελέγχου και επιτήρησης για δημόσιο δίκτυο φορτιστών. Βασικός στόχος του πιλότου είναι η συνεργασία των δύο υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού μέσω καινοτόμων αγορών και υπηρεσιών.