Διαμόρφωση διαύλων δεδομένων χωρίς τον αποκλεισμό των καταναλωτών προς την ενεργειακή μετάβαση, μέσω μιας εφαρμογής χώρου ενεργειακών δεδομένων.

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2022 – 28/02/2026

Συντονισμός έργου: TXT E-SOLUTIONS SPA (Ιταλία)

Ιστοσελίδα έργου: https://synergies-project.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2021» υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No 101069839.

 

Συμμετέχοντες:

TXT E-SOLUTIONS SPA (Ιταλία) – Συντονιστής έργου

 

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Ελλάδα)

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ελλάδα)

INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA (Ελλάδα)

Collective Energy Ενεργειακή Κοινότητα (Ελλάδα)

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (Ισπανία)

MONTAJES ELECTRICOS CUERVA S.L. (Ισπανία)

SUITE5 DATA INTELLIGENCE SOLUTIONS LIMITED (Κύπρος)

IES R&D (Ιρλανδία)

ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA

UBITECH (Ελλάδα)

ARTHUR'S LEGAL BV (Ολλανδία)

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (Φιλανδία)

UNIVERSITY OF PELOPONNESE (Ελλάδα)

MAGGIOLI SPA (Ιταλία)

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Δανία)

BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING AS (Δανία)

EL-NET OST A/S (Δανία)

PROSPEX INSTITUTE (Βέλγιο)

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL (Ρουμανία)

Ayuntamiento de Fornes (Ισπανία)

TURNING TABLES SOCIEDAD LIMITADA (Ισπανία)

 

Στόχος:

Ο στόχος του SYNERGIES είναι να εισάγει μία πρότυπη Energy Data Space εφαρμογή που θα αξιοποιεί ενεργειακά δεδομένα από διάφορους παράγοντες και τομείς καθιστώντας τα αποτελεσματικά προσβάσιμα ευρέως. Με την δημιουργία αυτού του οικοσυστήματος δεδομένων θα διευκολύνεται η υλοποίηση καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα όπως:

  1. Παροχή προτύπου ενεργειακού χώρου δεδομένων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων αιχμής, επιτρέποντας διαλειτουργική επικοινωνία και ανταλλαγή με ετερογενείς πηγές και πλατφόρμες δεδομένων,
  2. Αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων για την αλυσίδα αξίας ενεργειακών δεδομένων, στον διαμοιρασμό γνώσεων σε ένα οικοσύστημα ανταλλαγής δεδομένων και επαναχρησιμοποίησης τους.
  3. Παροχή πληθώρας ψηφιακών εργαλείων και ενεργειακών υπηρεσιών που βασίζονται στην ευφυή αξιοποίηση δεδομένων, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος και την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών

Τα αποτελέσματα του SYNERGIES θα αξιολογηθούν από 8 συμμετέχοντες στο ενεργειακό σύστημα, οργανωμένων σε ομάδες που θα πιστοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου στα 3 πιλοτικά έργα σε Ελλάδα, Δανία και Ισπανία, τονίζοντας πως το SYNERGIES διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο ενεργειακών δεδομένων. Οι ενεργειακές λύσεις και τα δεδομένα που θα παραχθούν από το SYNERGIES θα χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπα για την υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειακών αλυσίδων αξίας και ευρείας χρήσης.