ERIGrid: Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή των τεχνολογιών Συστημάτων Έξυπνων Δικτύων.

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2015–30/04/2020

Συντονιστής έργου: AIT Austrian Institute of Technology GmbH (AIT) (Αυστρία)

Ιστοσελίδα έργου: https://erigrid.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Horizon 2020 –INFRAIA-1-2014-2015 προγράμματος έρευνας και καινοτομίας υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No. 654113.

 

Συμμετέχοντες:

Logo

ERIGrid Partner

Facilities Provided for Open Transnational Access

 

AIT Austrian Institute of Technology GmbH (AIT)

-Συντονιστής του έργου

(ΑΥΣΤΡΙΑ)

Smart Electricity Systems and Technologies Laboratory (SmartEST)

 

Commissariat à l'énergieatomique et aux énergies alternatives (CEA)

(ΓΑΛΛΙΑ) 

PRISMES Hardware-in-the-Loop Simulator and Multi Microgrid Test Platform

 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

(ΕΛΛΑΔΑ)

Distributed Generation Laboratory (DG-Lab)

 

European Distributed Energy Resources Laboratories e.V. (DERlab)

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

 

 

DNV GL Netherlands B.V. (DNV GL)

(ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Flex Power Grid Laboratory (FPGL)

 

DanmarksTekniskeUniversitet (DTU)

(ΔΑΝΙΑ)

SYSLAB & Intelligent Control Lab (ICL)

 

InstitutPolytechnique de Grenoble (GINP)

(ΓΑΛΛΙΑ)

PREDIS Real-Time PHIL Simulation Platform

 

ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

(ΕΛΛΑΔΑ)

Electric Energy Systems Laboratory (EESL)

 

Fraunhofer IEE (IEE)

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Test Center for Smart Grids and Electromobility (SysTec)

 

Ormazabal Corporate Technology, A.I.E. (OCT)

(ΙΣΠΑΝΙΑ)

Demonstration & Experimentation Unit (UDEX)

 

OFFIS EV – Institute for Information Technology (OFF)

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Smart Energy Simulation and Automation Laboratory (SESA-Lab)

 

Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)

(ΙΤΑΛΙΑ)

Distributed Energy Resources Test Facility (DER-TF)

 

SINTEF Energy Research (SIN)

(ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

National Smart Grid Laboratory (NSGL)

 

TECNALIA Research & Innovation (TEC)

(ΙΣΠΑΝΙΑ)

Smart Grid Technologies Laboratory (SGTL)

 

Delft University of Technology (TUD)

(ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Real Time Digital Simulator Lab (RTDS)

 

University of Strathclyde (UST)

(ΣΚΩΤΙΑ)

Power Networks Demonstration Centre (PNDC)

Distribution Network and Protection (D-NAP) Laboratory

 

VTT Technical Research Centre of Finland (VTT)

(ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

Multipower Laboratory (MP-Espoo)

Oulu Smart Grid Laboratory (SG-Oulu)

 

ΔΕΔΔΗΕ

(ΕΛΛΑΔΑ)

Electricity Meters Laboratory of Laboratories and Radios Section (L&RS)

 

Στόχος του έργου:

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στην μείωση των εκπομπών αερίων που προκύπτουν από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως και στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη εξαιτίας των διάφορων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι, οι ΑΠΕ παρουσιάζουν διαλείπουσα συμπεριφορά και οι δυνατότητες αποθήκευσης που διαθέτουν είναι περιορισμένες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις στους διαχειριστές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να διατηρήσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της ισχύος στο δίκτυο. Ωστόσο, η αυξημένη διαθεσιμότητα προηγμένων τεχνολογιών αυτοματισμού και επικοινωνίας παρέχουν νέες έξυπνες λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Το έργο ERIGrid, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος επικύρωσης των μεθόδων που σχετίζονται με τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας. Μέσα από την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τις δραστηριότητες 18 ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων με εξαιρετικές υποδομές καθώς και τις κοινές μεθόδους, τις έννοιες και τις διαδικασίες που αυτά θα αναπτύξουν, στόχος του έργου είναι να καθορίσει, να καταγράψει και να ενισχύσει τις απαραίτητες ερευνητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάλυση, την επικύρωση και τον έλεγχο των παραμέτρων ενός έξυπνου δικτύου.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ERIGrid μέσω των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων παρέχει την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους ερευνητές με σκοπό την προώθηση καινοτομιών που θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Ο απώτερος σκοπός του ERIGrid είναι η διάχυση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, προκειμένου να βελτιώσουν τις ερευνητικές υποδομές τους, να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν ολοκληρωμένες μεθόδους επαλήθευσης, επικύρωσης και αξιολόγησης διαφορετικών εφαρμογών που εμπίπτουν στον τομέα των συστημάτων έξυπνων δικτύων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας.