Πρόγραμμα : GRIDSOL : Ευφυή κέντρα ΑΠΕ για Ευέλικτη παραγωγή: Ευσταθή εκμετάλλευση ηλιακού δυναμικού στο Δίκτυο (Smart Renewable Hubs for Flexible Generation Solar Grid Stability)

Περίοδος Υλοποίησης : 01/10/2016-30/09/2019

Συντονιστής Έργου : COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (ACS Cobra) - Ισπανία

Ιστοσελίδα: http://www.gridsolproject.eu/

To έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Horizon 2020 – LCE-2016 έρευνας και καινοτομίας υπό τη συμφωνία της επιχορήγησης No 727362

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (ACS Cobra) - Ισπανία
ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (ETRA) - Ισπανία
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & Innovation (Tecnalia), - Ισπανία
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) - Δανία
ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ - Ελλάδα
ΔΕΔΔΗΕ - Ελλάδα
CESI – CENTRO ELLETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO ‘GIANCINTO MOTTA’ SPA (CESI) – Ιταλία
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION ENERGETICA SL (IDIe), -Ισπανία
SBP SONNE Gmbh - Γερμανία
EA ENERGYANALYSE AS- Δανία 

Το όραμα του GRIDSOL είναι να αναπτυχθεί μία καινοτόμα σύνθεση σταθμού παραγωγής με υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ, όπου ο σταθμός θα μπορεί να προσφέρει το σύνολο των επικουρικών υπηρεσιών και να θεωρείται σταθμός βάσης για το σύστημα (must –run), δηλαδή να εγγυάται την ισχύ που παράγει.
Ο σταθμός θα αποτελείται από ΑΠΕ (ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια) σε συνδυασμό με συμβατική μονάδα (αεριοστρόβιλο), κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης (θερμική και ηλεκτρική αποθήκευση) και κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.

Στόχος του έργου:

Το GRIDSOL έχει σαν στόχο του την επίτευξη μιας σύνθεσης σταθμού με υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ, με το κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης και το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, ο οποίος θα επιφέρει μια τεχνοοικονομικά βέλτιστη και σκόπιμη λύση.
Οι τεχνικοοικονομικές μελέτες του GRIDSOL αφορούν τόσο το διασυνδεδεμένο δίκτυο (άπειρο ζυγό) και το μη διασυνδεδεμένο δίκτυο (αυτόνομο δίκτυο), ούτως ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι.
Αναλυτικά, οι στόχοι που αναμένεται να ικανοποιούνται είναι:

  • Μείωση κόστους επενδύσεων
  • Αυξημένη ικανότητα ελέγχου
  • Υψηλή σταθερότητα
  • Υψηλή ικανότητα κάλυψης αιχμής
  • Δυναμική διαχείριση παραγόμενης ισχύος

Η κεντρική λογική του GRIDSOL βασίζεται στο ότι η απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, αλλά βρίσκει εμπόδια σε περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια παροχής ενέργειας. Απάντηση σε αυτό μπορεί να αποτελεί η εξασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου μέσω της χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Η σταθερότητα αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ευέλικτης παραγωγής που μπορεί να παρέχει η σύζευξη διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας και κάποιας συμβατικής πηγής στα πλαίσια των Smart Renewable Hubs.