Το SYNERGY εισάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο σε απάντηση της γενικής ανάγκης συντονισμού «από άκρη σε άκρη» μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της ηλεκτρικής ενέργειας – όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/01/2020 – 30/06/2023

Συντονιστής Έργου: ETRA INVESTIGACION Y DEASARROLLO SA (Ισπανία)

Διάρκεια: 42 μήνες

Ιστοσελίδα Έργου: https://synergyh2020.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No 872734.

 

Συμμετέχοντες:

ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (Ισπανία) – Συντονιστής Έργου

 

Smart Innovation Norway (Νορβηγία)

Caverion (Φινλανδία)

CIRCE (Ισπανία)

Ponikve eko otok Krk (Κροατία)

Forum Virium Helsinki (Φινλανδία)

Burgenland (Αυστρία)

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Ελλάδα)

Suite5 (Κύπρος)

UBITECH (Ελλάδα)

The European Centre for Renewable Energy Güssing (Αυστρία)

Elin VERD (Ελλάδα)

ΕΠΙΣΕΥ (Ελλάδα)

Maggioli S.p.A (Ιταλία)

GRUPO COBRA (Ισπανία)

KONČAR KET (Κροατία)

Energy Service Ltd (Αυστρία)

KnowledgeBiz (Πορτογαλία)

Urbener (Ισπανία)

The University of Cyprus (Κύπρος)

SMART ISLAND KRK (Κροατία)  δεν έχει περιγραφή

INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA (Ελλάδα)

Fysiko Aerio (Ελλάδα)

Montaje Eléctricos Cuerva S.L. (Ισπανία)

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (Φινλανδία)

 

Στόχος:

Το SYNERGY θα επιχειρήσει να κυκλοφορήσει μία καινοτομία με βάση τα δεδομένα και την πιθανή ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων της ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι την τρέχουσα στιγμή είναι διαφοροποιημένοι και διαιρεμένοι, δρώντας ως ένας «πολλαπλασιαστής» των συνδυασμένων αξιών των δεδομένων που δύναται να συσσωρευθούν, να μοιρασθούν και να ανταλλαχθούν, και επαναπροσδιορίζοντας το διαμοιρασμό δεδομένων πραγματικού χρόνου σε σχέση με την παραδοσιακή διμερή σύναψη συμβολαίων που εφαρμόζονται στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η ολιστική βελτιστοποίηση των λειτουργιών των ηλεκτρικών δικτύων και της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιμέρους στοιχείων τους (μονάδες ΑΠΕ, κτήρια, περιοχές).

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Παράδοση μίας καινοτόμας πλατφόρμας Μεγάλων Δεδομένων (Big Data).
  • Ενσωμάτωση των υπαρχόντων τεχνολογιών, εργαλείων και βιβλιοθηών μεγάλων δεδομένων.
  • Παράδοση καινοτόμας, ασφαλούς και τηρούμενης της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων ανταλλαγής δεδομένων.
  • Παράδοση υπηρεσιών επιπρόσθετης αξίας που να ικανοποιούν τις αναδυόμενες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών του ενεργειακού τομέα.
  • Εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων συνεργασίας.
  • Παράδοση μίας πλατφόρμας μεγάλων δεδομένων της οποίας η αρχιτεκτονική και η υλοποίηση θα χρησιμοποιείται ως πηγή στην αλυσίδα των δεδομένων ηλεκτρισμού.
  • Προώθηση της υιοθέτησης του SYNERGY ως μία πλατφόρμα Μεγάλων Δεδομένων επόμενης-γενιάς για EaaS εφαρμογές με βάση τον διαμοιρασμό δεδομένων.