23 Φεβρουαρίου 2023

 

Σε συνέχεια της από 06.02.2023 ανακοίνωσης, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται έως και την 27η Φεβρουαρίου 2023, η αναστολή υποδοχής νέων αιτήσεων σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, ισχύος έως 10,8 KW, στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μέσω της οποίας γίνεται η υποβολή αυτών.