06  Φεβρουαρίου 2023

 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, από την 7η Φεβρουαρίου 2023 έως και την 22η Φεβρουαρίου 2023, παύει να δέχεται νέες αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, ισχύος έως 10,8 KW, στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας γίνεται η υποβολή αυτών.