03/04/2020

Δεδομένου ότι στον ΔΕΔΔΗΕ προτεραιότητα μας είναι τόσο η ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας, όσο και  η συνέχιση με κάθε τρόπο της λειτουργίας των  Μονάδων της Εταιρίας μας, κρίνεται σκόπιμο η κατάθεση των φακέλων που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης ΑΠΕ και ΣΥΗΘΥΑ, να παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα 2 ή 3 ημερών σε συγκεκριμένα σημεία των Μονάδων μας και κατόπιν να παραλαμβάνονται από το προσωπικό και να πρωτοκολλούνται, πάντα με αυστηρή τήρηση της σειράς που έχουν φθάσει στις Μονάδες μας. 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου κοινοποιείται στους πελάτες με όποιο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο επιλέξει η κάθε Μονάδα (mail, fax, τηλέφωνο).

Ζητούμε την κατανόησή σας για τη μικρή αυτή καθυστέρηση που θα παρατηρηθεί για σύντομο ελπίζουμε χρονικό διάστημα.