ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 15ης/23.5.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Έγκριση Σύμβασης μελέτης/κατασκευής έργων, παροχή υπηρεσιών και πώλησης/αγοράς υλικών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τα έτη 2018 έως 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη Σύμβαση μελέτης/κατασκευής έργων, παροχής υπηρεσιών και πώλησης/αγοράς υλικών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τα έτη 2018 έως 2020, και τα παραρτήματα αυτής.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Μετακίνηση προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, βάσει του Ν. 4585/2018.

-----------------------------------------------------------------