ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/21.3.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503802/3.5.2018 για την προμήθεια μονοπολικών και τριπολικών αποζευκτών 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης.
– Μείωση της προς προμήθεια ποσότητας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

• τη μείωση κατά 40 τεμάχια, ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας € 2.800,00 της αρχικά διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 1 (μονοπολικοί αποζεύκτες 20 KV), του διαγωνισμού προμήθειας πέντε (5) ειδών αποζευκτών 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης αριθ. 503802/03.05.2018 διαμορφώνοντας την προς ανάθεση ποσότητα του είδους 1 σε 8 τεμάχια

• την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του Οίκου ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, του ανωτέρω διαγωνισμού έναντι συνολικού τιμήματος € 1.114.776,00 (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507702/31.5.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 507702/31.5.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς, εναερίων δικτύων Μ.Τ., της εταιρίας «JOONGWON Co., Ltd», έναντι συνολικού τιμήματος € 5.256.100,00, πλέον € 88.830,00 για κόστος εκτέλεσης δοκιμών τύπου, για παράδοση στην 1028 Περιφερειακή Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο Καλιστήρη, επί αυτοκινήτου του Αναδόχου.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» στις 58 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» στις 58 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα και την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών για τις τριάντα οκτώ (38) από τις πενήντα οκτώ (58) διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού, ως εξής:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚO ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

1

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &  ΣΙΑ ΕΕ

430.309,50

5%

408.794,03

2

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

341.055,00

6%

320.591,70

3

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

854.028,00

7%

794.246,04

4

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΝΤΕΣ

476.364,00

11%

423.963,96

5

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

976.735,50

7%

908.364,02

6

ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΝΤΕΣ

272.736,00

9%

248.189,76

7

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

91.818,00

5%

87.227,10

8

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΕ

498.345,00

24%

378.742,20

9

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

622.905,00

14%

535.698,30

10

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

369.607,50

11%

328.950,68

11

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΕ

463.515,00

18%

380.082,30

12

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

314.142,00

29%

223.040,82

13

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

501.249,00

36%

320.799,36

14

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

436.245,00

26%

322.821,30

15

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

371.490,00

27%

271.187,70

16

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΕ

453.180,00

12%

398.798,40

17

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΕ

489.064,50

22%

381.470,31

18

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

275.117,25

25%

206.337,94

19

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

475.812,00

7%

442.505,16

20

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΑΡΤΑΣ

ΜΙΚΡΩΝΗΣ Γ. ΣΠ. & ΣΙΑ ΟΕ

483.333,00

15%

410.833,05

21

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ

655.284,00

13%

570.097,08

22

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

596.826,00

28%

429.714,72

23

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΙΚΡΩΝΗΣ Γ. ΣΠ. & ΣΙΑ ΟΕ

282.060,00

7%

262.315,80

24

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΙΚΡΩΝΗΣ Γ. ΣΠ. & ΣΙΑ ΟΕ

639.216,00

5%

607.255,20

25

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ALMEDAXYL

107.913,00

14%

92.805,18

26

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

267.639,00

17%

222.140,37

27

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΘΗΒΑΣ

ALMEDAXYL

122.298,00

1%

121.075,02

28

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

241.704,00

22%

188.529,12

29

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ

262.245,00

10%

236.020,50

30

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

194.964,00

22%

152.071,92

31

ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ALMEDAXYL

437.912,25

32%

297.780,33

32

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΛΕΣΒΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ

392.760,00

12%

345.628,80

33

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΧΙΟΥ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

128.745,00

8%

118.445,40

34

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΚΩ

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

264.834,00

3%

256.888,98

35

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΡΟΔΟΥ

ΒΙΟΣ ΟΕ

457.212,00

8%

420.635,04

36

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

439.740,00

12%

386.971,20

37

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

359.004,00

7%

333.873,72

38

ΔΠΝ/ΥΠΟΤ. ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

45.090,00

8%

41.482,80

ΣΥΝΟΛΑ

15.092.497,50

14,7% (μεσοσταθμική έκπτωση)

12.876.375,29

Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον έχει προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

-----------------------------------------------------------------