Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ (κωδ. θέσεων 160 έως και 186)

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ (κωδ. θέσεων 151, 152, 153)

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ (κωδ. θέσης 154)

Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ (κωδ. θέσων 155, 156, 157)

Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ (κωδ. θέσης 158)

Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΠΕ (κωδ. θέσης 159)

Για την ανάρτηση των λοιπών Προσωρικών Πινάκων Κατάταξης των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου