Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Πίνακες Απορριπτέων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις Ειδικότητες Απασχόλησης:

  1. Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ (κωδ. θέσεων 252 έως και 273)
  2. Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ (κωδ. θέσης 249) , Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ (κωδ. θέσης 250),  Δασοπόνοι ΤΕ ((κωδ. θέσης 251)

Για την ανάρτηση των λοιπών Πινάκων Απορριπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου