1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ, κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχίζει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τις παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης αρχίζει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ

3. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ αρχίζει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

4. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τις παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης αρχίζει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022:

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ και ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (παράγραφοι 1,2,3,4) ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ.

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης 

Για διευκρινήσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ένστασης, καλέστε στο 214 4066800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00.