Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, αρχίζει στις  16.06.2022 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 06.07.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, καλέστε στο 214 4066800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.