Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2021, αρχίζει στις  15.10.2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 25.10.2021 ημέρα Δευτέρα.
Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ένστασης, καλέστε στο 214 4066800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.