Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές (κωδ. θέσεων 414 έως και 427)

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ (κωδ. θέσεων 392 έως και 397)

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδ. θέσεων 301 έως και 391)

Μηχανοτεχνικοί Αυτοκινήτων ΔΕ (κωδ. θέσης 398)

Ραδιοτεχνίτες ΔΕ (κωδ. θέσεων 399, 400, 401) 

Για την ανάρτηση των λοιπών Προσωρικών Πινάκων Κατάταξης των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου