Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Πίνακες Απορριπτέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις Ειδικότητες Απασχόλησης:

  1. Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ (κωδ. θέσεων 160 έως και 186)
  2. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ (κωδ. θέσεων 151, 152, 153) ,Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ (κωδ. θέσης 154) , Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ (κωδ. θέσων 155, 156, 157), Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ (κωδ. θέσης 158),  Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΠΕ (κωδ. θέσης 159)

Για την ανάρτηση των λοιπών Πινάκων Απορριπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου