Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 έληξε στις 15.07.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.