ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

Έκδοση Β’ συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Έκδοση Β’ συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Χειριστές Μηχανημάτων ‘Εργων ΔΕ

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69.

 

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69.

 

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού (ΠΕ)

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού (ΤΕ)

Όλες οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στο κτήριο του ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού 49, Αθήνα ΤΚ 117 43 (Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων)

Έκδοση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη Ειδικότητας Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύου ΔΕ

Οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους ΔΕ της 16.02.2022 αφορούν στην Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Συμπληρωματικός πίνακας καλούμενων σε συνέντευξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 16.02.2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους που έχουν κληθεί σε συνέντευξη την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 στην Σχολή της Αθήνας, ‘Ανοιξη Αττικής, ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά   

Οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους ΔΕ της 28.1.2022 αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Ραδιοτεχνίτες ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 28.01.2022

Οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους ΔΕ της 21.1.2022 αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Αυτοκινήτων ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές ΔΕ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 21.01.2022

Λόγω των μέτρων και των οδηγιών που έχει αναγγείλει η Πολιτεία ενόψει της κακοκαιρίας «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις της 14.01.2022 για τους υποψηφίους της Ειδικότητας Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 20.01.2022 - ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Λόγω των μέτρων και των οδηγιών που έχει αναγγείλει η Πολιτεία ενόψει της κακοκαιρίας «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις της 14.01.2022 για τους υποψηφίους των Ειδικοτήτων  Απασχόλησης Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ και Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 20.01.2022 - ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι συνεντεύξεις για τους υποψήφιους ΠΕ της 17.12.2021 αφορούν στην Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 17.12.2021

Οι συνεντεύξεις για τους υποψήφιους ΠΕ της 10.12.2021 αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ

Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ

Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ και

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ

Οι συνεντεύξεις για τους υποψήφιους ΤΕ της 10.12.2021 αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Δασοπόνων ΤΕ

Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ και

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ

Καλούμενοι σε συνέντευξη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 10.12.2021

Καλούμενοι σε συνέντευξη Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΤΕ) 10.12.2021