Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Πίνακες Απορριπτέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές (κωδ. θέσεων 414 έως και 427)

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ (κωδ. θέσεων 392 έως και 397)

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Αυτοκινήτων ΔΕ (κωδ. θέσης 398), Ραδιοτεχνίτες ΔΕ (κωδ. θέσεων 399, 400, 401)

Για την ανάρτηση των λοιπών Πινάκων Απορριπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου