Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ (κωδ. θέσεων 252 έως και 273)

Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ (κωδ. θέσης 249)

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ (κωδ. θέσης 250)

Δασοπόνοι ΤΕ (κωδ. θέσης 251)

Για την ανάρτηση των λοιπών Προσωρικών Πινάκων Κατάταξης των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου