Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ

Δασοπόνων ΤΕ 

Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ  

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ  

Για την ανάρτηση των λοιπών Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου