Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ

Δασοπόνων ΤΕ 

Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ  

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ