Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 

Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ 

Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ 

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ 

Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ  

Για την ανάρτηση των λοιπών Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου