Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 

Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ 

Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ 

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ 

Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ  

Για την ανάρτηση των λοιπών Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου