Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Μηχανικοί / Ηλεκτρολόγων μηχανικών ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου / ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Μηχανικοί / ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ Μηχανικοί / ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΠΕ Μηχανικοί / Μηχανικοί ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Πίνακας απορριφθέντων για θέση 400 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ1/Α ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ3/Α ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ3 ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ4/Α

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ 1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2021


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ3/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 700- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Υπαλλήλων Γραφείου ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΚΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 405 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 406 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 700- ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΣΟΧ1/20201

Αποτελέσματα για θέση 701- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 702- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 703- ΔΕ Οδηγοί Χειριστές ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 704- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ2/2021


Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 407- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 410- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 411- ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ / ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλος Γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλος Γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405 - ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 100 - ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΣΟΧ4/2021

Αποτελέσματα για θέση 101 - ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΣΟΧ4/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε  ΣΟΧ2/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 407- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 410- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 411- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 412- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛ/ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α) ΣΟΧ1/2021

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/A) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΔΙOIKHTIKOOIKONOMIKOI ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟX1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ Διοικητικού-οικονομικού (υπάλληλοι γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Διοικητικο-οικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ.) ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων –Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2021