Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(Τ1/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ3/Α ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 402-ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΟ3/α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 404-ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(Τ4/Ι) ΣΟΧ3/ 2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ / ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες  ΣΟΧ2/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔE ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τ3/Α) ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α) ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ 1/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 412- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤ. ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤ. ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. ΠΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Πίνακας απορριφθέντων για θέση 400 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ /  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ /  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ ΠΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Μηχανικοί / Ηλεκτρολόγων μηχανικών ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου / ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Μηχανικοί / ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ Μηχανικοί / ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΠΕ Μηχανικοί / Μηχανικοί ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ1/Α ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ3/Α ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ3 ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ4/Α

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΧ1/2022