Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Υπάλληλοι γραφείου ΠΕ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Υπάλληλοι γραφείου ΠΕ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΣΟΧ4/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ4/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ4/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ4/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Μηχανικοί / ΠΕ Ηλέκτρ. Μηχανικός ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ Μηχανικοί / ΤΕ Μηχανικός ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ1/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α) ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ1/Α ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ4/Α ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 700- ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 701- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών- Υποσταθμών ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 702- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 703- ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί - Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου) ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 704- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ -ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛ/ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛ/ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛ/ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΟΡΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΤΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ5/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ5/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ5/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΣΟΧ5/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικοί Γραμματείς) ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ4/Ι) ΣΟΧ4/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 406 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 407 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣ ΣΟΧ2/2022

 

 

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ2/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΣΟΧ3/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 411- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 413- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 418- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400 - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401 - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΠΕΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 409- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

 

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ / ΕΝΑΕΡΙΩ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 402-ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΟ3/α) ΣΟΧ3/2022

Αποτελέσματα για θέση 404-ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(Τ4/Ι) ΣΟΧ3/ 2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 402 - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403 - ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404 - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΔΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. ΠΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Πίνακας απορριφθέντων για θέση 400 - ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ1/2022


Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΧ2/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 405- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 406- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 407- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 408- ΔΕ ΟΔΗΓ ΜΗΧ ΧΕΙΡ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Τεχνίτες / Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 400- ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 401- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 402- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 403- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2022

Αποτελέσματα για θέση 404- ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΧ1/2022