Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές ΔΕ

Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ 

Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ 

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ

Ραδιοτεχνίτες ΔΕ