Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στις Ειδικότητες Απασχόλησης:

Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ 

Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ 

Για την ανάρτηση των λοιπών Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων των υπολοίπων Ειδικοτήτων Απασχόλησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους με την έκδοση νεότερου Δελτίου Τύπου