Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό του Συστήματος  Εξυπηρέ­τησης των Πελατών μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος καθώς και στην αναδιοργάνωση των σχετιζό­μενων δομών, διαδικασιών και μεθόδων εργασίας.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database, Application, Web)
  • Λογισμικό εξυπηρέτησης/διαχείρισης κατάλληλο για Εταιρείες Διανομής και αντίστοιχες άδειες χρήσης
  • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης (portal) για την πρόσβαση πελατών μέσω internet

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στην ποιοτικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των πελατών που υποβάλλονται στο Διαχειριστή
  • στον εκσυχρονισμό της Εταιρείας στα θέματα εξυπηρέτησης πελατών, παραγωγών και προμη­θευτών ηλεκτρικής ενέργειας
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους εξυ­πηρέ­τησης
  • στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Πρόοδος Έργου

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2023. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 11% του έργου. Ολοκληρώθηκε η φάση του διαγωνισμού για την  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του νέου πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών. Αναμένεται, στο επόμενο διάστημα να γίνουν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και από την Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, ώστε να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση με τον προσωρινό ανάδοχο.