Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην εγκατάσταση Κέντρων Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) που θα παρέχουν νέα κανάλια επικοινωνίας για εύκολη και ταχεία εξυπη­ρέτηση των πελατών. Έναρξη με Πιλοτικό Κέντρο στην Αθήνα και στη συνέχεια προώθηση επέκτασης σε όλη τη χώρα.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Μελέτη σύστασης Call Center
  • Εξοπλισμός υποστήριξης
  • Υπηρεσίες στελέχωσης και λειτουργίας

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών για όλα τα αιτήματά τους, με την ελάχιστη δυνατή απασχόλησή τους και φυσική παρουσία τους στα σημεία εξυπηρέτησης της Εταιρείας
  • στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και καναλιών επικοινωνίας
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους εξυ­πηρέ­τησης
  • στην προετοιμασία κεντρικής υποδοχής των αναγγελιών διακοπών ρεύματος σε συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης βλαβών
  • στην καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των πελατών σχετικά με όλες τις διακοπές ηλεκτροδότησης του Δικτύου και τη διάρκεια αποκατάστασής τους.
Πρόοδος Έργου

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών είναι σε πλήρη λειτουργία από το 12ο/2018 για την παραλαβή αιτημάτων και πληροφόρησης καθώς και λήψης αναγγελιών διακοπών ρεύματος (βλαβών) από τους πελάτες. Η λειτουργία της Τηλε-εξυπηρέτησης θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που θα παρέχει το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών που πρόκειται να εγκατασταθεί στο επόμενο διάστημα.