ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 11ης/11.6.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513101/2.3.2021 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου Cu.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 513101/2.3.2021 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου Cu και την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης, των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος, ως εξής:

1.1    για το είδος 1 (117.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή αποθήκη Κηφισού της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής), του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 702.000,00 ευρώ

1.2    για το είδος 2 (200.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή αποθήκη Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών), του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.180.000,00 ευρώ

1.3    για το είδος 3 (95.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή αποθήκη Ρίου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου), του οικονομικού φορέα «ECORESET A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 560.500,00 ευρώ

1.4    για το είδος 4 (20.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή αποθήκη Χαλκίδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας), του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 116.000,00 ευρώ

 1.5    για το είδος 5 (10.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας), του οικονομικού φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 62.500,00 ευρώ

1.6    για το είδος 6 (42.000 kgr αγωγών Δικτύου Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης), του οικονομικού φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 262.500,00 ευρώ.

Η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 2.883.500,00 ευρώ και γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 513101/2.3.2021 και τους σχετικούς Πίνακες ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.

-------------------------------------------------------