Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στην Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ