Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων που αφορούν στην Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ