Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής καλούμενων σε συνέντευξη

 

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

Β' Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Β' Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού 49, 11743 Αθήνα.

 

Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για τις Ειδικότητες Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ

Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για τις Ειδικότητες Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Πτυχιούχων Δασολόγων ΠΕ, Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

Πίνακας Καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ