Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί ο Πίνακας Απορριπτέων που αφορά στην Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ