Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχει αναρτηθεί ο Πίνακας Απορριπτέων που αφορά στις Ειδικότητες Απασχόλησης

Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.