Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης που αφορούν στην Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ