Για τη διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να πληρώσετε τη δαπάνη σύνδεσης για την ικανοποίηση του αιτήματος ηλεκτροδότησης, επαύξησης, μετατόπισης, κλπ. μέσω της εφαρμογής SIMPLE PAY της Εθνικής Τράπεζας, με τη χρήση καρτών έκδοσης όλων των Τραπεζών .