Για την αποξήλωση παροχής λόγω κατεδάφισης του ακινήτου ή λόγω επικινδυνότητας απαιτούνται τα ακόλουθα: 

  1. Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
  2. Άδεια κατεδάφισης (σε περίπτωση κατεδάφισης)