Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ Α 142/23.7.2020) προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας για τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (YEHO) είναι η συμπλήρωση του ειδικού προς το σκοπό αυτό εντύπου αίτησης/ενημέρωσης και η υποβολή του στον ΔΕΔΔΗΕ

  • Θεσμικό Πλαίσιο
  1. Νόμος 4710/2020 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020)
  2. Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Η/Ο»
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ Β’ 3323/7.8.2020 «Προκήρυξη της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»
  4. Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ Β’ 2040/4.6.2019 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών Η/Ο”
  5. Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4710/2020 οι δήμοι εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Η συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαδικασία εκπόνησης των Σ.Φ.Η.Ο., βάσει της Υ.Α. με ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Η/Ο», καθορίζεται από το έντυπο