Σκοπός μας είναι η ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας μας και στην ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, με την αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Όραμά μας είναι μια εταιρεία - πρότυπο στον κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία θα παρέχει άριστες υπηρεσίες στους πολίτες, θα λειτουργεί και θα αναπτύσσει το δίκτυο σύμφωνα με τα πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών, και γενικά θα εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών του Δικτύου, των εργαζομένων, των συνεργατών, των μετόχων και γενικά του κοινωνικού συνόλου.